Gayrimenkul ve Kira

Önceleri sadece ev ve iş yerleri ile sınırlı olarak bilinen gayrimenkul ve kiralama konuları, globalleşen dünyada en büyük varlık sınıfı haline gelmiştir. Alışveriş merkezleri, otel ve tatil köyleri, hastane ve wellnes kompleksleri, konut ve ticari nitelikli residance, yol, tünel ve köprü projeleri gibi yatırımcılar ile inşaat ve mühendislik şirketlerinin bir araya geldiği projeler, bu sektörün gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Projenin başından sonuna ve hatta tamamlanan projenin işletme aşamasında dahi o kompleksin gelişip işletilmesi, doğru ve yerinde kiralama ve işletme stratejilerinin uygulanarak gayrimenkul gelirinin artırılması bu varlığın yönetilip geliştirilmesinde çok büyük önem arz etmektedir.

Konusunda uzman kadromuz ile temsil ettiğimiz; kamu ve özel sektör şirketleri, emeklilik fonları, yatırım bankaları ve diğer finansal kiralama kuruluşları, özel sermaye fonları, devlet fonları, gayrimenkul fonları, otel sahipleri ve işletmecileri, AVM proje sahibi şirketler, kamu organları, girişimci ve yatırımcılar bu konudaki uygulama ve uzmanlıklarımızın çeşitliliğini ve canlılığını yansıtmaktadır.

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması
 • Gayrimenkul proje koordinasyonu
 • Tapu iptal tescil davalarında temsil
 • Tevhid, ifraz, ferağ ve icbar işlemleri ile bu konularda yürütülen davalar
 • Yatırımcı ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli Projelerin finansman ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının yürütülmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geriye ve ileriye yönelik feshi ve ilgili davalarda temsil
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • İnşaat ruhsatı ve sair idari işlem süreçlerini koordinasyonu
 • Proje uygulamalarında vergisel yükümlülüklerin minimize edilmesi
 • Tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullerin restore edilmesi, gerekli sözleşme ve idari sürecin takibi
 • İmar planlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi
 • Kadastro uygulamalarının takibi ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Miras hukukundan kaynaklanan her türlü gayrimenkul dava süreçlerinin takibi
Menü