Hukuka Uyum ve Soruşturmalar

Hukuka Uyum ve Soruşturmalar

Düzenlenmiş (regüle) bir sektörde faaliyet göstermekte iseniz, işletmenizi etkileyen emredici düzenlemeleri anlamak ve uyum sağlamak sizin için önem arz etmektedir. Tüm ticari sözleşme ve işlemlerinizin mevzuata uygunluğunun sağlanmasında size rehberlik edebilir ve pragmatik, şirketinize özel tavsiyeler ile risk önleyici önlemler sunabiliriz. İşletmenizin özel ihtiyaçlarını dikkate alan kurumsal bir hukuka uyum programı uygulamanız, ticari faaliyetlerinizin büyümesine de ciddi bir katkı sunacaktır Şirketinize uyarlanmış uyumluluk önlemleri, şirketinizin piyasadaki itibarının yükselmesinin yanı sıra tarafınıza azımsanmayacak rekabet avantajları da sunacaktır. Avukatlık Büromuz, özellikle regüle piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerimiz için geçerli olan karmaşık ve sürekli değişken mevzuat hükümlerine uyum ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarla olan ilişkinin yönetimi ve koordinasyonu konularında hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bu alanda özellikle,

  • Regüle piyasalarda (özellikle bankacılık, sağlık, enerji, medya, sigorta, telekomünikasyon) faaliyet gösteren şirketlere yönelik mevzuata uyum
  • Şirketlerin operasyonel yapılarının hukuki olarak düzenlenmesi
  • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
  • Sözleşme ve işlem türlerinin mevzuata uyumlaştırılması
  • Kişisel verilerin korunması ve elektronik ticaret mevzuatına ilişkin uyum
  • Karmaşık ve değişken vergi ve gümrük mevzuatına ilişkin uyum
  • Uyumluluk denetimleri ve şirket içi eğitimler
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve benzeri diğer bağımsız kurumlarca yapılan lisans, yetki belgesi, izin ve tahsis, tarife işlemleri dahil her türlü başvuru ve işlemler
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve benzeri diğer bağımsız kurumlar nezdinde yapılan soruşturma ve incelemeler ile bu kapsamda verilen karar ve cezalara karşı yargı yollarına başvurulması

hususlarında da hizmet vermektedirler.

Menü