Kimya ve Petrol Ürünleri

Globalleşen dünyada en önemli sektörlerden biri olan kimya sanayi, pek çok çeşitli sektöre yönelik hammadde ve ara mal temin ederek gerek üretim gerekse de dış ticarette ülke ekonomilerine oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyüme, önemli yeni aktörlerin pazarlara dahil olması ve benzeri görülmemiş seviyelerde birleşme ve satın almalar, kimya ve petrol şirketleri ile bu şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlara yatırım yapanlar için hem zorluklar hem de fırsatlar yaratmaktadır. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz aşağıdaki faaliyetler ile sınırlı olmaksızın, kimya ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren tüm pazar aktörlerine gerekli hukuki deneyimi tek elden sunmaktadır.

  • Kimya Ve Petrol Alanında Faaliyet Gösteren Ve Bu Alanda Yatırım Yapan Şirketlerin Birleşme Ve Devralma Prosedürlerinin Yürütülmesi,
  • Ürün ve Ticaret Düzenleme Gibi Sektöre Özgü Konularda Hukuki Hizmet,
  • Petrokimya Şirketlerinde Vergisel Uyuşmazlıkların Çözümü ve Vergi Mahkemeleri Önünde Temsil,
  • Vergi, Sosyal Güvenlik, Gümrük Mevzuatları Çerçevesinde Ulusal Ve Uluslararası Petrokimya Şirketleri İçin Vergi, Sosyal Güvenlik, Gümrük Avantajları, Teşvikleri İle Hukuki Sorunların Çözümünde Hukuki Destek,
  • Şirketlere Özgü Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar,
  • Mevzuata Uygunluk Denetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Tedarik Sözleşmelerinin Düzenlenmesi,
  • Hisse Devri Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Şirket Ana Sözleşmelerinin Tanzimi,
  • Petrol Tesisi Kurulum Projelerinin Hukuki Altyapılarının Oluşturulması, Bakanlık İzinlerinin Alınması ve Gerekli İdari Merciler Önünde Tüm Prosedürlerin Yönetilmesi.
Menü