Oyun / E-Spor ve Eğlence

Milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelen oyun ve dijital dünya ürünlerinin korunması ile bu sektörde yapılacak sözleşmeler konusunda alanında uzman bir bürodan hukuki destek alınması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında oyunların rekabete dönüştürüldüğü E-Spor alanında faaliyet gösteren birçok profesyonel aktörün hak ve sorumluluklarının ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi oluşacak uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz oyun ve E-spor sektöründe faaliyet gösteren tüm süjelere aşağıdaki hizmetler ile sınırlı olmamak üzere tüm hukuki haklarını ön planda tutarak hukukun her alanında hizmet vermektedir.

 • Dijital oyun piyasasında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve işleyişine ilişkin (şirket esas sözleşmesinin, ortaklık sözleşmesinin hazırlanması vb.) her türlü hukuki desteğin verilmesi,
 • Oyunun teknik unsurlarını içeren yazılımların (ara yüz, program akışı, müzik dosyaları vs.) telif korunması ile oyun kaynak kodlarının haksız rekabet hükümleri kapsamında korunması,
 • Oyunların tasarımlarının tasarım, isimlerinin ise marka tescili ile korunması,
 • Oyuncu-geliştirici, oyuncu-yayıncı, oyuncu-oyuncu, lisans veren-lisans alan, marka hakkı sahibi-marka hakkını kullanan vb. kimseler arasında akdedilecek dijital oyun sözleşmelerinin hazırlanması ve mahkeme dışı çözüm yolları,
 • Oyun sahibinin mali ve manevi haklarının korunması,
 • Hak sahibinden izinsiz olarak oyunun çoğaltılması ve oyunun internet üzerinden umuma iletimi vb. fiillerle yapılan hakka tecavüzün engellenmesi,
 • Oyun içi ihlallerin (Kullanıcıların şifrelerinin ele geçirilmesi, oyuncuların karakterlerinin çalınması, hesaplarının üçüncü şahısların eline geçmesi, oyuncuların birbirilerine hakaret etmesi vb.) engellenmesine dair girişimlerin gerçekleştirilmesi.
 • Oyun dağıtım ve pazarlama esnasında gerekli idari (bandrol vb.) ve hukuki başvuruların yapılması,
 • Dijital oyunların hazırlanması, piyasaya arzı ve dağıtımı sürecine dair sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • Oyun kullanıcı sözleşmelerinin ve KVKK aydınlatma metninin hazırlanması ile hukuka uygunluklarının sağlanması,
 • Online ve offline oyunlarda ihtiyaç duyulan kişisel verilerin saklanması hususunda hukuki alt yapının oluşturulması,
 • Oyuncu-Kulüp Yönetimi, Oyuncu-Sponsor, Oyuncu-Menajerlik firmaları, Klüp Yönetimi-Sponsor, Kulüp Yönetimi-Yayıncı vb. arasındaki E-spor sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi gibi hukuki hizmet ve desteklerin verilmesi,
 • E-Spor oyuncularının ve kulüplerin karşılaşabilecekleri disiplin, idari, hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında hukuki destek verilmesi,
 • Türkiye E-Spor Federasyonu yönetmelik ve talimatları kapsamında yerine getirilmesi gereken sorumlulukların (lisans alma, tescil, e-spor salonu yeterlilik belgesi alma vb.) saptanması ve ifası ile ilgili yönetmelik ve talimatların ihlalinden yahut elde edilen hakların iptalinden doğan hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi,
 • E-Spor organizasyonlarında yayıncılar, organizatörler, takımlar veya oyuncular arasında kurulacak yayın, tanıtım vb. sözleşmelerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi.
Menü