Sağlık, Tıbbi Gereçler ve İlaç

Hukuki düzenlenmelerin ve fiyatlandırma politikalarının değişmesi ile rekabet ve tıbbi sektörde yaşanan teknolojik gelişmelerin artması neticesinde görülmektedir ki Sağlık Hukuku bakımından şirketlerin ihtiyacı, normalden daha özelleştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu kapsamda Avukatlık Büromuz şirketlere has yaklaşım politikası ile birlikte tüm ilaç, tıbbi gereç ve sağlık kuruluşlarının hukuki ihtiyaçlarına cevap verme konusunda uzmanlaşmıştır. Sağlık alanında proje geliştirme ve hastane kuruluşları alanında da uzman olan Avukatlık Büromuz farmakolojik, biyoteknolojik alanları ve tıbbı cihaz ile iştigal eden şirketlere aşağıdaki hizmetler ile sınırlı olmamak üzere tüm alanlarda destek vermektedir.

 • Sağlık Yatırımlarının Geliştirilmesinde Hukuki Danışmanlık,
 • Hastane ve Her Türlü Sağlık Yatırımı İçin Özellikle Uzun Süreli Ortak Girişim, İnşaat, Kira, Üst ve İntifa Hakkı Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Hastane ve Benzeri Sağlık Yatırımlarının İmar, İzin, Ruhsat vb. Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık Verilmesi,
 • İlaç ve Medikal Ekipmanların Patentlerinin Alınmasına Yönelik Süreçler,
 • Pazarlama İzinlerinin Alınması,
 • Piyasada Sirkülasyona Sokulacak İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Bakanlık İzin Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fason Üretim Anlaşmaları,
 • Rekabet Hukuku,
 • Veri Koruması, Know-How Koruması, Klinik ve Gözlemsel Araştırmalarda Hukuki Destek,
 • Hisse Devirleri ve Ticari İşlemler,
 • Ücretlendirme ve Tazminat,
 • Kamu İhaleleri,
 • Ürün Güvenliği,
 • Fikri Mülkiyet Stratejisinin Belirlenmesi.
Menü