Sigorta ve Reasürans

Sigorta ve Reasürans

Geniş ve karmaşık bir yasal mevzuata tabi olan sigortacılık ve reasürans alanında faaliyet gösteren şirketlerin, sektörel bilgi ve uzmanlığa sahip bir avukatlık bürosundan özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış danışmanlık hizmetleri almaları gerekmektedir.

Hansu Avukatlık Bürosu, sigorta ve reasürans şirketlerine, P&I kulüplerine, acentelere ve sigorta ekspertiz şirketlerine sigorta ve reasürans alanında tek elden hukuki hizmet sunmaktadır.

Bu bağlamda özellikle;

 • Sigorta ve Reasürans şirketlerinin kuruluşu, hisselerinin devralınması, birleşme ve devralma, ana sözleşme değişiklikleri, iç tüzük ve yönergelerin düzenlenmesi
 • Sigorta mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve mevzuata uyum
 • Risk değerlendirmesi konusunda hukuki danışmanlık
 • Şirket yöneticileri, işverenler ve direktörlerin sorumluluğunu düzenleyen poliçeler ile çeşitli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçelerinin hazırlanması ve bu sigortalara ilişkin uyuşmazlıklar
 • İnşaat sigortası poliçeleri, makine kırılma sigorta poliçeleri, montaj sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçelerinin hazırlanması ve bu sigortalara ilişkin uyuşmazlıklar
 • Taşıyıcı sorumluluk sigortası, emtea nakliyat sigortası, H&M sigortaları ve P&I kulüp sigortalarına ilişkin uyuşmazlıklar
 • Maluliyet sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigortası poliçeleri, özel sağlık sigortaları poliçelerinin hazırlanması ve bu sigortalara ilişkin uyuşmazlıklar
 • Sigorta davaları ve tahkim
 • Rücu davaları,
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin maddi ve manevi zararların tazmini
 • Kişisel verilerin korunması
 • Alacakların tahsili

sigorta ve reasürans sektörüne hizmet sağladığımız konuların başında gelmektedir.

Sigorta ve reasürans alanındaki hukuki hizmetlerimiz, alanında uzman avukatlarımız tarafından multidisipliner bir çalışma ve sektöre ilişkin bilgi birikimi ile birlikte sağlanmaktadır.

Menü