Taşımacılık ve Lojistik

Taşımacılık ve Lojistik

Kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı ile kombine taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmenize ilişkin tüm kurumsal strateji ve projelerin geliştirilmesi ile hayata geçirilmesi aşamasında, bu alanda ulusal ve uluslararası uzmanlığa sahip avukatlık büromuzdan hukuki destek alarak ilgili mevzuata uyumlu şekilde hareket edebilirsiniz. Ayrıca sektörel bilgi ve deneyime sahip olan avukatlarımız, taşımacılık ve lojistik alanını ilgilendiren her türlü ticari işlem ve faaliyetleriniz esnasında ortaya çıkabilecek risk ve sorumluluklarınızı hukuka uygun şekilde en aza indirilmesini ya da tamamıyla önlenmesini sağlayabilir. Bu doğrultuda, hem ulusal mevzuatı hem de uluslararası düzenlemelerden olan CMR, Varşova Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu, COTIF CIV/CIM Konvansiyonu, Atina Konvansiyonu, Lahey ve Lahey/Visby Kurallarını ilgilendirendiren konularda uzun yıllara dayanan sektörel tecrübemizle, taşımacılık şirketleri, lojistik hizmet sağlayıcıları ve e-ticaret şirketleri dahil olmak üzere tedarik zincirinin her bir halkasında faaliyet gösteren çeşitli aktörlere kapsamlı hukuki hizmet sunmaktayız.

 • Deniz, hava, kara ve demiryolu araçlarının üretimi, finansmanı, teminat sağlanması, ruhsat, sigorta, sicil işlemleri
 • Uçak, gemi/yat, demiryolu ve kara araçlarının alım/satım işlemleri ve finansmanı
 • Gemi ve hava araçları ipoteği ve diğer alacaklı hakları ve teminatları
 • Taşıma, lojistik, posta hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin kuruluş ve yetki belgesine başvuru süreçlerinin yönetim ve koordinasyonu
 • Lojistik, taşıma, depolama ve antrepo sözleşmelerinin ve genel işlem koşullarının incelenmesi ve hazırlanması
 • Çarter (charter), kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanması
 • Taşıma ve teslim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin yasalara ve mevzuata uyum
 • Yükün zıya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluğa ilişkin uyuşmazlıklar
 • Navlun ve taşıma ücreti ile demuraj bedellerine ilişkin uyuşmazlıklar
 • Taşıyıcılar ya da taşıma işleri komisyoncularının aralarında açılan rücu davaları
 • Taşıyıcı sorumluluk sigortası, emtea nakliyat sigortası ve diğer sigorta kaynaklı uyuşmazlıkları
 • Bildirim süreleri, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin yasalara ve mevzuata uyum
 • Incoterms (ICC) uygulamaları
 • Liman ve gümrük mevzuatı dahil olmak üzere düzenleyici yasalar ilişkin danışmanlık
 • Sürücüler başta olmak üzere çalışanlar ile yapılan iş sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi
 • Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin faaliyetlerinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalara ve mevzuata uygunluk

başlıca hukuki hizmet sağladığımız konulardandır.

Menü