Taşımacılık ve Lojistik

Ülkemizin benzersiz coğrafi konumu ve son yıllarda gelişen ulaştırma alt yapısı ile birlikte taşımacılık ve lojistik sektörü ülke ekonomisine katkı sunan alanların en başında gelmektedir. Ayrıca tüm dünyada hızla yaygınlaşan e-ticaret hizmetleri ile birlikte taşımacılık ve lojistik sektörü her zamankinden daha da önemli bir alan olmaya devam edecektir. Birçok uluslararası faaliyet gösteren şirket, klasik taşıma hizmetlerinin yanı sıra paketleme, depolama, gümrükleme, envanter yönetimi gibi çeşitli hizmetler dahil olmak üzere tüm tedarik zinciri boyunca lojistik süreçlerini yönetmeye başlamışlardır. Bu bağlamda, taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere çeşitli konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

 • Yükün Kayıp, Hasar Veya Geç Teslimi Kaynaklı Tazminat Davaların Takibi
 • Taşıyıcıların Kendi Arasındaki Veya Taşıma İşleri Komisyoncularının Açtığı Rücu Davalarının Takibi
 • Sigorta Şirketlerinin Taşıyıcı Firmalara Açtığı Rücu Davalarının Takibi
 • Navlun Ücretine İlişkin Davaların Takibi
 • Tahkim Kurumlarında Açılan Davaların Takibi
 • İcra İşlemlerinin Takibi
 • Ulusal Ve Uluslararası Taşımacılık (Özellikle CMR, Montreal Ve Varşova Konvansiyonu, Lahey, Lahey-Visby Kuralları) İle Lojistik Alanındaki Mevzuata İlişkin Hukuki Danışmanlık Verilmesi
 • Sözleşme Ve Genel İşlem Koşullarının İncelenmesi Ve Düzenlenmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerine Şirket Kurma, Şirket Satın Alma ve Şirket Birleşmeleri Alanında Hukuki Hizmet Verilmesi
 • Taşımacılık, Depoloma ve Lojistik Projelerinde Gayrimenkul Alım Ve Satımı, Kiralanması ve Gerekli İzinlerin Alınması Olmak Üzere Gayrimenkul Hukuku Alanında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerinin Markaları Başta Olmak üzere Fikri Ve Sınai Haklarının Korunması
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerine Sürücüler Başta Olmak Üzere Çalışanlarıyla Yaptıkları İş Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Düzenlenmesi ile İş Hukukunu İlgilendiren Tüm Konularda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerinin Faaliyetleri Sırasında Edindikleri Kişisel Veriler Sebebiyle Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Mevzuata Dair Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
Menü