Ticari Sözleşmeler

Ticari Sözleşmeler

Özel ticari taleplerinize göre tasarlanmış ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde ihtiyaç duyduğunuz her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ile uygulanması esnasında sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü konusunda, müvekkillerimizin sektörel ve yapısal özelliklerini dikkate alarak hukuki hizmet sağlamaktayız.

Hansu Avukatlık Bürosu’nun uzman avukatları birçok farklı tipte sözleşmeye ilişkin olarak bahsedilen bu hizmetleri büyük bir titizlik ve dikkatle müvekkillerine sunmaktadır.

 • Alım/Satım Sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Eser Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Bayilik Sözleşmesi (Distribütörlük, Franchise)
 • Teminat Sözleşmeleri (ipotek, rehin, kefalet, garanti)
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmeleri
 • Yayım Sözleşmesi
 • Lisans Sözleşmesi
 • Vekâlet Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Know-How Sözleşmesi
 • Escrow Sözleşmesi
 • Taşıma ve Lojistik Hizmetleri Sözleşmeleri
 • Cari Hesap Sözleşmesi
 • Hisse Devir Sözleşmesi
 • Sponsorluk Sözleşmesi
 • Sulh Sözleşmesi

Sayılan sözleşmelerden başka, ihtiyaca göre özel veya karma tipteki başka sözleşmeler için de aynı kalitede hukuki hizmet sağlayabilecek deneyimli avukatlarımız bulunmaktadır.

Menü