Tüketici ve Perakende

Tüketici ve perakende sektörü; en yenilikçi, hızlı ve geniş kapsamlı yapısı ile Türk ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biridir. Sektör; rekabetçi çalışma ortamı, pazarın bölünmesi, küreselleşme, nüfus artışı gibi güçlüklerle karşı karşıyadır. Bu kapsamda Hansu Hukuk Bürosu avukatları, perakende ve tüketici ürünleri sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın tüm hizmetleri sağlamaktadır.

 • Tip sözleşmelerin hazırlanması,
 • Tedarikçiler ve distribütörlerle sözleşme yapma,
 • Perakende sözleşmelerinin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması,
 • Perakende sektörünün yeni uygulamaları hakkında görüş vermek,
 • İhracat sözleşmeleri,
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması,
 • Bakım ve destek ağları,
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri,
 • Telif hakkı ve ticari marka ihlali,
 • Veri koruma,
 • Rekabet sorunları,
 • Tüketici ve reklam mevzuatı uyarınca ilan ve yayın öncesi yasal kontrollerinin sağlanması ve görüş bildirilmesi,
 • Stratejik ortaklıklar, birleşme ve satın alma,
 • Yeniden yapılandırmalar,
 • Kurumsal yönetim ve uyumluluk,
 • İhtilafların çözümü, dava ve icra takipleri.
Menü