BLOG

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Kapsamında Kar Dağıtımı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve bir süredir ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mart 2020 tarihli duyurusu gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği1 Nisan 2020 tarihli yazısı ile tüm şirketlere tavsiye niteliğinde sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret edilerek ve virüs salgınının neden olabileceği muhtemel zararlarda şirketlerin, sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna düşmesini engellemek amacı ile kar dağıtımının sınırlandırılması gerektiğine ilişkin bir duyuru da bulunmuştu.

Söz konusu sınırlandırmanın yasal dayanağı ve uygulama esasları 17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Torba Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen geçici 13. madde uyarınca belirlenmiştir. Bu kapsamda;

  • Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı, 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşamayacak ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir; geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
  • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış̧ ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • Cumhurbaşkanı, belirtilen süreleri 3 (üç̧) ay uzatabilecek veya kı
  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemenin uygulama kapsamı dışındadır.

Getirilen kanuni düzenleme ile TTK’ya geçici kanun maddesi olarak bir ekleme yapılarak ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmıştır. Görüleceği üzere yeni düzenleme kanunun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden sonraki işlemler içindir. Bu sebeple bu tarihten önce genel kurul toplantısı yapmış ve ortaklarına kar dağıtmış şirketleri etkileyen bir husus yoktur.

  • Öte yandan bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığına yetki verilmiştir.

Hükme konu edilen istisna hali hazırda Kanunda belirtilen “devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler” için geçerli olup söz konusu düzenleme yalnızca bu istisnaya ilişkin esasların belirlenmesi bakımından uygulanacaktır. Burada Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı duyurular ile bazı durumlar için daha fazla kar dağıtımına izin verebileceği ve muhtemel çıkabilecek sorunlara karşı bu yetkisini kullanacağı anlaşılmaktadır.

Sonuç itibariyle içinde bulunduğumuz olağanüstü̈ koşullar gözetilerek devlet kurumları tarafından alınan tedbirlere tüm vatandaşlar ve şirketler tarafından uyulması hususunda hassas olunması gereken bu dönemde ilgili kanun hükmüne riayet edilerek faaliyetlerin yürütülmesinin şirketler açısından daha uygun olacağı aşikardır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Stj. Av. Berfin GÖLCÜK – [email protected]

www.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

-© Hansu Avukatlık Bürosu

Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul , şirketler, ticaret, vergi ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form