• Sigorta Rücu Davaları,
  • Sigorta Hukukunun Düzenleyici ve Operasyonel Yönleri,
  • Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu,
  • Payların Devralınması,
  • İnşaattan, Mühendislikten ve Mekanikten Kaynaklanan Kusurlar, Kişisel Yaralanmalar ve Üçüncü Şahıs Sorumluluk Poliçeleri,
  • Şirket Yöneticileri, İşverenler ve Direktörlerin Sorumluluğunu Düzenleyen Poliçeler,
  • Veri koruması,
  • Sigorta Hukuku’ndan Kaynaklanan Taleplerin Değerlendirilmesi ve Düzeltilmesi,
Menü