• Tip sözleşmelerin hazırlanması,
 • Tedarikçiler ve distribütörlerle sözleşme yapma,
 • Perakende sözleşmelerinin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması,
 • Perakende sektörünün yeni uygulamaları hakkında görüş vermek,
 • İhracat sözleşmeleri,
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması,
 • Bakım ve destek ağları,
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri,
 • Telif hakkı ve ticari marka ihlali,
 • Veri koruma,
 • Rekabet sorunları,
 • Tüketici ve reklam mevzuatı uyarınca ilan ve yayın öncesi yasal kontrollerinin sağlanması ve görüş bildirilmesi,
 • Stratejik ortaklıklar, birleşme ve satın alma,
 • Yeniden yapılandırmalar,
 • Kurumsal yönetim ve uyumluluk,
 • İhtilafların çözümü, dava ve icra takipleri.
Menü