Alacak Tahsili

Alacak Tahsili

Avukatlık Büromuz, yerli ve uluslararası şirketlerin çeşitli sebeplerden doğmuş alacaklarının tahsil edilmesi ya da aleyhlerine başlatılan takiplerde ihtiyaç duyacakları hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Ayrıca yurtdışında uzman avukatlık bürolarıyla olan ortaklıklarımız sayesinde, müvekkillerimizin dünyanın farklı ülkelerinde bulunan alacaklarının ilgili mevzuata uyumlu şekilde takibi ve tahsil edilmesi süreçlerini tek elden etkili şekilde yönetmekteyiz.

Hansu Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Türk ve yabancı müvekkillerimizin alacağını tahsil amacıyla takip (ilamsız, ilamlı, kambiyo senetlerine mahsus, ipoteğin/rehnin paraya çevrilmesi yolu, iflas) başlatılması
 • İhracat ve ithalat işlemlerinizden kaynaklı alacaklar
 • İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı şikâyet yolu
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması yoluna başvurulması
 • Haciz ve paraya çevirme işlemleri
 • Alacakların yeniden yapılandırılması sözleşmeleri
 • Aleyhinize başlatılan takiplerde itiraz, icranın geri bırakılması, menfi tespit ve istirdat davalarının ikamesi, istihkak davalarının açılması
 • İflas hâlinde tasfiye işlemlerin gerçekleştirilmesi

Hukuk büromuz 7101 Sayılı Kanun’la yeniden düzenlenen konkordato konusunda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,

 • Mali ve finansal tablolarının uzmanlarca değerlendirilmesi
 • Uygulanabilir ve etkili konkordato projelerinin hazırlanması
 • Alacaklı konumundaki şirketlerle müzakerelerin yapılması
 • Konkordato projelerinin mahkeme kanalıyla tasdik edilerek süresi içerisinde uygulanması

konularında hukuki hizmet sağlamaktayız. Avukatlık Büromuz ayrıca, Türkiye’nin en büyük petrol şirketlerinden birinin konkordato sürecinde baş hukuk danışmanı olarak görev almaktadır.

İcra Takibi

İflas Takibi

İhracat ve İthalat Kaynaklı Alacakların Tahsili

Konkordato

-

-

Alacak Tahsili

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form