BLOG

Türkiye’de Yabancı Vakıf ve Derneklerin Şube ve Temsilcilik Açılış Süreci

Giriş

Yabancı dernek ve vakıfların, Türkiye’ de şube veya temsilcilik açması ve uyulması gereken prosedür Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’ nde düzenlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmelikte belirtilen şartların sağlanması halinde, yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’ de şube ve temsilcilik açmasına imkan tanınmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekirse, şube ve temsilcilik açma şartları yönünden derneklerin ve vakıfların durumu farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, Türk mevzuatına göre; yabancı dernek ve vakıfların şube ve temsilcilik açılış prosedürü genel olarak aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

1.Yabancı derneklerin Türkiye’ de şube veya temsilcilik açılış süreci

Yabancı ülkelerde kurulmuş olan derneklerin, Dışişleri Bakanlığı’ nın görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı’ nın izni ile Türkiye’ de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde bulunması temsilcilik veya şube açabilmesi mümkündür. Yabancı dernekler Türkiye’ deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

Yabancı derneklerin, temsilcilik ve şube açma ile ilgili başvurularını gerekli belgeler ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ na yapması gerekmektedir. Ayrıca, temsilcilik ve şube açma başvurularında yönetmelikte belirtilen ve derneğin unvanı, yerleşim yeri, kurucu ve yöneticileri, faaliyeti, defter ve kayıtları gibi bilgilerini ihtiva eden statünün de verilmesi zorunludur. İçişleri Bakanlığı tarafından, ilgili başvuru formu ve ekleri incelenir, eksiklik olması halinde ilgilisine tamamlattırılır. Dışişleri Bakanlığı’ nın da konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Ayrıca belirtmek gerekirse, temsilcilik ve şube açma durumlarında izin süresiz verilir. 

2. Yabancı vakıfların Türkiye’ de şube veya temsilcilik açılış süreci

Yabancı vakıflar; yurtdışında kurulan Türkiye’de şube/temsilciliği olan vakıflardır. Derneklerden farklı olarak vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklılık (mütekabiliyet)  olması koşulu ile Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle Türkiye’de şube veya temsilcilik açabilirler. Bu vakıflar, Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabidir.

Yabancı vakıflar, temsilcilik ve şube açma ile ilgili başvurularını gerekli belgeler ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ na yaparlar. Ayrıca, temsilcilik ve şube açma başvurularında yönetmelikte belirtilen ve vakfın unvanı, yerleşim yeri, kurucu ve yöneticileri, faaliyeti, defter ve kayıtları gibi bilgilerini ihtiva eden statünün de verilmesi zorunludur. İçişleri Bakanlığı tarafından, ilgili başvuru formu ve ekleri incelenir, eksiklik olması halinde ilgilisine tamamlattırılır. Dışişleri Bakanlığı’ nın da konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Ayrıca belirtmek gerekirse, temsilcilik ve şube açma durumlarında izin süresiz verilir.

3.Sonuç

Görüldüğü üzere, merkezleri yurtdışında bulunan dernek ve vakıfların Türkiye’ deki faaliyetleri açısından iki farklı seçenek incelenmiştir. Şube ve temsilcilik açılış süreci teknik ve kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle; detaylı bilgi alarak daha yararlı sonuçlar elde etmek ve muhtemel oluşabilecek sorunların önüne geçmek adına size destek vermekten memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Fatma Çimen ([email protected])

https://hansu.av.tr/

-© Hansu Avukatlık Bürosu

Hansu Avukatlık Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul , şirketler, ticaret, vergi ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form