BLOG

Yabancı Öğretmenlerin Türkiye’de İstihdamı

 Eğitim ve öğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretmenlerin istihdamı, küreselleşmenin de etkisiyle her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de yabancı uyruklu öğretmenlerin sayısında önemli bir artış gözlenmektedir.

 

Ülkemizde eğitim ve öğretim kurumlarında çalışmak isteyen yabancı öğretmenlerin, Türk mevzuatına göre gerekli şartların sağlanması halinde istihdamına imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda, yabancı öğretmenlerin Türkiye’ de istihdam prosedürü ve şartları aşağıda genel olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 

1. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin alınması süreci

 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 8. maddesine göre; mesleki yeterlilik gerektiren  eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancı öğretmenlerin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin alınması zorunludur.

 

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ nin 29. maddesinde; ön izin belgesi için istenen evraklar düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre, öğretmen olarak görevlendirilecek yabancılardan;

 

• Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

• Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği veya en az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

•  Pasaport fotokopisi,

• Yabancı uyruklu öğretmenin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenmektedir.

 

Yine, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelikte de; yabancı uyruklu öğretmenlerin seçiminde dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir. Buna göre;

 

• En az dört yıllık yükseköğrenim veya muadili öğrenim görmüş olmak,

• En az beş yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,

• Öğretmenliği süresi içinde kendi ülkesi mevzuatına göre verilen raporlarda başarı ortalaması iyi veya pekiyi olmak,

• Kırk beş yaşından gün almamış olmak,

• Türkiye’ de kendisine verilecek görev yerini kabul etmiş olmak,

• Sağlık bakımından her türlü iklimde çalışabileceğini belgelendirmek, (Seçimden sonra istenir.)

• İdari ve adli ceza almamış olmak gereklidir.

 

İşbu yukarıda kısmen değinilen düzenlemelere göre; ülkemizde çalışmak isteyen yabancı uyruklu öğretmenin durumu, ilk önce Milli Eğitim Bakanlığınca incelenir ve değerlendirme sonucuna göre ön izin belgesi verilir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancı öğretmenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeden önce, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yabancı adına alınacak ve yabancının yeterliliğini gösterir ön izin belgesi almaları gerekmektedir

 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Başvuru ve Değerlendirme

 

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

 

• Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.

• İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir

• İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancı öğretmene ödenecek ücretin en az; asgari ücretin 3 katı olması gerekmektedir.

 

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapmaktadır. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mercilerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirilir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verilir. Bu izin, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik kazanır.

 

3.Sonuç

 

İşbu yazımız içeriğinde; yabancı öğretmenlerin Türkiye’ de istihdam süreci incelenmiştir. Bu süreç, teknik ve kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle; detaylı bilgi alarak daha yararlı sonuçlar elde etmek ve muhtemel oluşabilecek sorunların önüne geçmek adına size destek vermekten memnuniyet duyarız.

 

—- 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Av. Fatma Çimen ([email protected])

www.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

-© Hansu Hukuk Bürosu

 

-Hansu Hukuk Bürosu Yerli ve Yabancı müvekkillerine özellikle gayrimenkul, şirketler, vergi, enerji ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bu bülten Türkiye’ de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

Ara

Blog Kategorileri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ​

Merak ettiğiniz konularda, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Menü

Contact Form