Uluslararası İşbirliklerimiz ve Faaliyetlerimiz

Uluslararası İşbirliklerimiz ve Faaliyetlerimiz

Uluslararası İşbirliklerimiz ve Faaliyetlerimiz

Ulusal ve Uluslararası Alandaki İşbirliklerimiz ve Faaliyetlerimiz
Türkiye’nin hem dış dünya ile olan ticaret hacminin artışı hem de küreselleşmeden dolayı özellikle ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ile ekonomik ve hukuki ilişkilerinin giderek artması sebebiyle Avukatlık Büromuz oluşan bu yeni duruma uyum sağlamış ve bu doğrultuda birçok küresel oyuncunun aktörü olduğu projelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmuştur.

Türkiye’deki ihracatın büyük bir bölümünün Avrupa Birliği’ne mensup ülkelere yapıldığı göz önüne alındığında bu ülkelerin ve aynı zamanda ülkemizin de tabi olduğu Avrupa Birliği mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde önemli bir yere sahiptir. Büromuz bu anlamda gerek Avrupa Birliği mevzuatına gerekse dış ticaret ve gümrük hukukuna özellikle önem vermektedir. Bizler, hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz yerli ve yabancı girişimci müvekkillerimizi bu hususta bilgilendirerek olası hukuki risklerin doğmasını önlemekteyiz.

Her bir ülkenin farklı bir hukuk sistemine tabi olması ve yine her ülkenin farklı bir mevzuata sahip olması, dış ticaret işlemlerinde özellikle de ürün ve/veya hizmetin tesliminde ve ödemelerde risk yaratmaktadır. Bu tür durumlarda bizler, AB ile dış ticaret ve gümrük hukuku mevzuatına hakim, yabancı dil bilen kadromuzla sunduğumuz hukuki hizmetlerle girişimci firmaların karşılaşabileceği riskleri minimuma indirerek müvekkillerimize destek olmaktayız.

Avukatlık Büromuz, özellikle Şirketler ve Ticaret Hukuku’ndaki tecrübesi ve yetkinliği ile şirket devralma ve birleşmeleri konusunda oldukça deneyimlidir. Bu anlamda şirket birleşme ve devralma süreci esnasında Hukuki İnceleme Raporu [Legal Due Diligence] düzenlemekte yine hisse devir sözleşmeleri müzakerelerini gerçekleştirmekte ve bağımsız idari otoriteler olarak bilinen Rekabet Kurumu, EPDK , SPK vb. kuruluşlardan alınması gerekli ön izinlerin alınmasında hukuki destek vermekteyiz.

Avukatlık Büromuz tarafından yerli ve yabancı girişimcilere Termik Santral [TES], Hidro Elektrik Santrali [HES], Rüzgar Elektrik Santrali [RES] ve Nükleer Santrallerin kuruluş aşamasından işletmeye alınması aşamasına kadar geçen süreç içerisinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Müvekkil portföyümüzün içerisinde Türkiye’de uzun yıllardır enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmalar bulunmakta olup HANSU, bu alanda önde gelen Avukatlık Büroları içerisinde yer almaktadır.

Enerji Yatırımları, Serbest Bölgeler, Limanlar ve Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşu esnasında yatırımların gerçekleştirileceği alanlar kamu kurumları tarafından alınan kararlar ile kamulaştırılmıştır. Bu anlamda Türkiye’de gerçekleştirilen kamulaştırma projelerinde gerek kamu kurumu ile özel yatırımcı arasındaki ilişkilerin hukuki boyutunu ve gerekse kamulaştırma işlemlerini [Ön hazırlık, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırma Davaları] Avukatlık Büromuz sahip olduğu deneyimi ile yönetmiş ve koordine etmiştir.

Bizler, kamulaştırma işlemlerinde bugüne kadar elde ettiğimiz deneyimimizi, bu kere devletlerin ticari şirketler kurarak koordine ettiği [Nabuco ve BTC Boru hattı vb.] Petrol/Doğalgaz Taşıma Boru Hatlarının tesisine ve işletilmesine ve bu yatırımların gerçekleştirileceği alanların ve taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin ön hazırlık işlemleri ile kamulaştırma davaları alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunma gayretindeyiz.

Avukatlık Büromuz, yukarıda kısaca bahsedilen faaliyetlerimizle ilgili bugüne kadar bir çok özelleştirme, enerji, maden ve doğal kaynaklar, gıda, demiryolu taşımacılığı, liman projesinde [legal due diligence dahil] hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir.

Menü