Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku

Marka, tasarım ve patent hakkı başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması işlemlerini ilgili mevzuata uyumlu şekilde gerçekleştiren şirketler, rekabetin yüksek olduğu pazarlarda her zaman bir adım öne geçmektedirler. Hansu Avukatlık Bürosu olarak; kimya, teknoloji, moda, tekstil, sanat, medya, eğlence ve ilaç sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler ile marka, tasarım, patent veya eser sahibi bireylere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili, korunması ve korsan ile mücadele gibi konularda, patent ve marka vekillerini içeren deneyimli uzman avukat kadromuz ile birlikte hizmet vermekteyiz.

Avukatlık Büromuzun, ana faaliyet alanlarından olan fikri ve sınai mülkiyet hukukunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra müvekkillerimizin taraf oldukları uyuşmazlıkların çözümü dâhil olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu ile yetkili mahkemeler nezdinde kendilerini temsil etmekteyiz.

Bu kapsamda,

 • Marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin tescil ve tescil sonrası işlemler
 • Lisans ve mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü
 • Know how ve teknoloji transferi sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Fikir ve sanat eserlerinin ve telif haklarının korunması
 • Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemelerde görülmekte olan davaların takibi ve sonuçlandırılması
 • İnternet yolu ile yapılan telif hakkı ve marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi,
 • İnternet alan adı uyuşmazlıkları
 • Haksız rekabete ilişkin uyuşmazlıklar
 • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemleri
 • Taklit ve korsanla mücadele
 • Hukuka uyum

gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Avukatlık Büromuzun kurucu ortaklarından Av. Ömer Faruk HANSU patent ve marka vekili olarak da görev yapmaktadır. TÜRKPATENT nezdinde marka, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuru sahiplerinin temsil edilmesi, danışmanlık ve sınai hakların korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulması işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Menü