Şirketler

Hansu Avukatlık Bürosu, yatırımcılara, şirketlere, kurumlara ve yabancı hukuk bürolarına dünya çapında stratejilerini geliştirmede ve projelerini gerçekleştirmede destek olmak için kapsamlı iletişim ağları geliştirmiş̧ olup yabancı kültürler ve hukuk sistemleri hakkında derinlemesine deneyim kazanmış̧ avukatları ile birleşme ve devralma, ortak girişim (Joint Venture) projeleri, gayrimenkul alımları ve uyum (Compliance) konularının yanı sıra mahkeme ve tahkim prosedürleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir yasal rehberlik sağlamaktadır.

Hansu Avukatlık Bürosu, çeşitli sektörlerdeki uzmanlığı ile birlikte, aşağıdaki konular ile sınırlı olmamak üzere hukukun neredeyse tüm alanlarını kapsayan yasal hizmetler vermektedir:

  • Uluslararası borçların tahsili
  • Uluslararası unsurlar içeren uyuşmazlıkların devlet mahkemelerinde veya tahkim süreçlerinde ele alınması
  • Uluslararasılık içeren satış̧, hizmet, dağıtım, acentelik sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm sözleşme taslaklarının hazırlanması, imzalanma prosedürlerinin takibi
  • Yurtdışında şirket kurmak isteyen yatırımcılara şirketin esas sözleşmesinin hazırlanmasından, yurtdışı ticaret sicillerine kaydettirilmesine ve tüm işleyişin sorunsuz devamının sağlanmasına yönelik hukuki hizmet verilmesi
  • Yurtdışında şirket kurulumu ile ilgili olarak banka hesaplarının açılması, izin başvuruları gibi gerekli ve tipik formasyon surecilerinde destek de dahil olmak üzere şirket, şube ve temsilciliklerin kurulması
  • Yabancılar ile gerçekleştirilecek olan tüm Birleşme ve Devralma prosedürlerinin yürütülmesi
  • Tüm uluslararası ortak girişlim projelerinin yürütülmesi
  • Yurtdışında gayrimenkul edinimi ve söz konusu gayrimenkulün finansmanı da dahil olmak üzere tüm projelerin yönetimi
  • Fikri mülkiyet, ticari markalar ve patentlerin yurtdışında da korunması için hukuki hizmetlerin verilmesi
  • Yurtdışında gerçekleştirmek istenen projelere yönelik olarak ihale surecilerinin yürütülmesi

Hansu Avukatlık Bürosu, gerek yerel gerekse de uluslararası iletişim ağı ile müvekkillerine tüm dünyada uzman hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda gerek bünyemizdeki avukatlar gerekse de yurtdışında güçlü̈ temaslarımız bulunan hukuk büroları ile süreçler koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Hansu Avukatlık Bürosu olarak bizler, her zaman ilgili yabancı hukuk sistemi ve müvekkillerimizin özel gereksinimlerini göz önüne alarak uzman ekipler oluşturmayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda farklı ülkeler ve kültürlere ilişkin olarak profesyonel yabancı dil yatkınlığına sahip ekibimiz ile aşağıdaki ülkelerde yetki alanımız dışında sizlere hizmet vermekteyiz:

Alman Masası: [email protected]

Birleşik Krallık Masası: [email protected]

Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez Ülkeleri Masası[email protected]

Belçika Masası[email protected]

İtalya Masası[email protected]

Menü