SECTORS

Gayrimenkul ve Kira

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralama sürecinde yatırım bankalarını ve diğer finansal kiralama kuruluşlarını, özel sermaye fonlarını, emeklilik ve devlet fonlarını, gayrimenkul fonlarını, otel sahiplerini ve işletmecilerini, AVM proje sahibi şirketlerini ve yatırımcıları temsil ediyoruz.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması
 • Gayrimenkul proje koordinasyonu
 • Tapu iptal tescil davalarında temsil
 • Tevhid, ifraz, ferağ ve icbar işlemleri ile bu konularda yürütülen davalar
 • Yatırımcı ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli Projelerin finansman ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının yürütülmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geriye ve ileriye yönelik feshi ve ilgili davalarda temsil
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • İnşaat ruhsatı ve sair idari işlem süreçlerini koordinasyonu
 • Proje uygulamalarında vergisel yükümlülüklerin minimize edilmesi
 • Tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullerin restore edilmesi, gerekli sözleşme ve idari sürecin takibi
 • İmar planlarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi
 • Kadastro uygulamalarının takibi ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Miras hukukundan kaynaklanan her türlü gayrimenkul dava süreçlerinin takibi

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menü

Contact Form