SECTORS

Kimya ve Petrol Ürünleri

Gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyüme ve sayıları gittikçe artan birleşme ve devralmalar kimya ve petrol şirketleri için hem zorluklar hem de cazip fırsatlar yaratmaktadır. Avukatlarımız Büromuz bu sektörlerde faaliyet gösteren paydaşlarına tek elden yasal hizmetler sunmaktadır.
  • Kimya Ve Petrol Alanında Faaliyet Gösteren Ve Bu Alanda Yatırım Yapan Şirketlerin Birleşme Ve Devralma Prosedürlerinin Yürütülmesi,
  • Ürün ve Ticaret Düzenleme Gibi Sektöre Özgü Konularda Hukuki Hizmet,
  • Petrokimya Şirketlerinde Vergisel Uyuşmazlıkların Çözümü ve Vergi Mahkemeleri Önünde Temsil,
  • Vergi, Sosyal Güvenlik, Gümrük Mevzuatları Çerçevesinde Ulusal Ve Uluslararası Petrokimya Şirketleri İçin Vergi, Sosyal Güvenlik, Gümrük Avantajları, Teşvikleri İle Hukuki Sorunların Çözümünde Hukuki Destek,
  • Şirketlere Özgü Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar,
  • Mevzuata Uygunluk Denetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Tedarik Sözleşmelerinin Düzenlenmesi,
  • Hisse Devri Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Şirket Ana Sözleşmelerinin Tanzimi,
  • Petrol Tesisi Kurulum Projelerinin Hukuki Altyapılarının Oluşturulması, Bakanlık İzinlerinin Alınması ve Gerekli İdari Merciler Önünde Tüm Prosedürlerin Yönetilmesi.

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menü

Contact Form