SECTORS

Sağlık, Tıbbi Gereçler ve İlaç

Hastane kurulum süreci dahil olmak üzere ilaç, tıbbi cihazlar ve sağlık alanında proje geliştirmede uzman olan Avukatlık Büromuz farmakolojik ve biyoteknolojik endüstride yer alan şirketlere tek elden hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Sağlık Yatırımlarının Geliştirilmesinde Hukuki Danışmanlık,
 • Hastane ve Her Türlü Sağlık Yatırımı İçin Özellikle Uzun Süreli Ortak Girişim, İnşaat, Kira, Üst ve İntifa Hakkı Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Hastane ve Benzeri Sağlık Yatırımlarının İmar, İzin, Ruhsat vb. Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık Verilmesi,
 • İlaç ve Medikal Ekipmanların Patentlerinin Alınmasına Yönelik Süreçler,
 • Pazarlama İzinlerinin Alınması,
 • Piyasada Sirkülasyona Sokulacak İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Bakanlık İzin Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fason Üretim Anlaşmaları,
 • Rekabet Hukuku,
 • Veri Koruması, Know-How Koruması, Klinik ve Gözlemsel Araştırmalarda Hukuki Destek,
 • Hisse Devirleri ve Ticari İşlemler,
 • Ücretlendirme ve Tazminat,
 • Kamu İhaleleri,
 • Ürün Güvenliği,
 • Fikri Mülkiyet Stratejisinin Belirlenmesi.

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menü

Contact Form