SECTORS

Taşımacılık ve Lojistik

Ülkemizin benzersiz coğrafi konumu sayesinde, taşımacılık ve lojistik sektörü Türkiye ekonomisine katkıda bulunan lider sektörlerden biri haline gelmiştir. Taşımacılık ve lojistik şirketleri dahil olmak üzere tedarik zincirinde faaliyet gösteren tüm şirketlere hukuki hizmet vermekteyiz.
 • Yükün Kayıp, Hasar Veya Geç Teslimi Kaynaklı Tazminat Davaların Takibi
 • Taşıyıcıların Kendi Arasındaki Veya Taşıma İşleri Komisyoncularının Açtığı Rücu Davalarının Takibi
 • Sigorta Şirketlerinin Taşıyıcı Firmalara Açtığı Rücu Davalarının Takibi
 • Navlun Ücretine İlişkin Davaların Takibi
 • Tahkim Kurumlarında Açılan Davaların Takibi
 • İcra İşlemlerinin Takibi
 • Ulusal Ve Uluslararası Taşımacılık (Özellikle CMR, Montreal Ve Varşova Konvansiyonu, Lahey, Lahey-Visby Kuralları) İle Lojistik Alanındaki Mevzuata İlişkin Hukuki Danışmanlık Verilmesi
 • Sözleşme Ve Genel İşlem Koşullarının İncelenmesi Ve Düzenlenmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerine Şirket Kurma, Şirket Satın Alma ve Şirket Birleşmeleri Alanında Hukuki Hizmet Verilmesi
 • Taşımacılık, Depoloma ve Lojistik Projelerinde Gayrimenkul Alım Ve Satımı, Kiralanması ve Gerekli İzinlerin Alınması Olmak Üzere Gayrimenkul Hukuku Alanında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerinin Markaları Başta Olmak üzere Fikri Ve Sınai Haklarının Korunması
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerine Sürücüler Başta Olmak Üzere Çalışanlarıyla Yaptıkları İş Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Düzenlenmesi ile İş Hukukunu İlgilendiren Tüm Konularda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Taşımacılık ve Lojistik Şirketlerinin Faaliyetleri Sırasında Edindikleri Kişisel Veriler Sebebiyle Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Mevzuata Dair Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

GET IN TOUCH

If you have any further questions or would like to discuss your requirements in detail, please complete the Contact Form and we will be in touch shortly.

Latest Articles

Menü

Contact Form