Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Günümüzde Sosyal Güvenlik Hukuku sık değişikliğe uğraması ve ciddi yükümlülükler getirmesi sebebiyle, uzman bir avukatlık bürosu ile çalışarak muhtemel hukuki risklerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Bu konuda uzmanlaşmış Avukatlık Büromuz özellikle;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken bildirgelere ilişkin danışmanlık hizmeti
 • İşyeri bildirgesinin verilmesi
 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi
 • Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi
 • İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilmesi
 • İşyerinin devri halinde işyeri bildirgesi verilmesi
 • İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verilmesi
 • Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin verilmesi
 • İşverenin bildirim yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda danışmanlık hizmeti
 • İş Kazasına ilişkin bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Meslek Hastalığına ilişkin bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Çalışılmadığına dair bildirimde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Sigorta primlerinin ödenmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimler
 • İş kazalarından doğan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücu davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kurum tarafından verilen idari para cezalarına itiraz ve iptal davası

SGK Bildirgeleri

İşveren Bildirimleri

Kurum Denetimleri

Hizmet Tespit Davası

İdari Para Cezalarına İtiraz

Uyuşmazlık Çözümü

Sosyal Güvenlik

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form