Vergi Davaları

Vergi Davaları

Vergi mevzuatının karmaşık ve teknik yapısı ile kanunda öngörülen kısa yasal süreler sebebiyle, davaların açılması ve takibi aşamasında uzman bir hukuk bürosundan hizmet alınması büyük önem arz etmektedir. Hansu Avukatlık Bürosu tarafından, idarece tahakkuk ettirilen vergi ve cezalarına karşı uzlaşma, hataların düzeltilmesi, cezalarda indirim, pişmanlık ve ıslah gibi idari yollara başvurulmasının yanı sıra, dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin kapsamlı ve etkili hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

  • Vergi Tekniği Raporu ve Vergi İnceleme Raporu dayalı olarak mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi veya ilgili vergi otoritesi tarafından düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve ödeme emirleri ile vergi yükümlülüğü yaratan işlemlerin vergi mahkemeleri ve üst yargı mercilerine taşınması için iptal davaları
  • İkmalen, re’sen, idarece tarh edilen ya da bir başka şekilde ek tahakkuk konusu yapılan vergilerle bunlara ait ceza, faiz ve zamlara karşı açılan davalar (işlemin iptali, tarhiyatın terkini, tahsil edilmemiş vergilerde iade, haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin kaldırılması)
  • Tadilat ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalar
  • Vergi ve cezadaki hataların şikâyet yoluyla düzeltilmesi isteminin reddi üzerine açılan davalar
  • Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma başvurusunu yetkisizlik veya süreaşımı nedeniyle reddetmesi üzerine açılan davalar
  • Uzlaşmanın vaki olmaması ya da temin edilememesi üzerine açılacak davalar
  • İstinaf ve temyiz kanun yolları

İptal Davaları

Tadilat ve Takdir Komisyonuna İlişkin Davalar

Uzlaşma Olmaması Halinde Açılacak Davalar

Vergi Davaları

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim Formunu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İlgili Makaleler

Menü

Contact Form